Merkstrategie

Wij hebben een goed opgebouwde track record in het ontwikkelen van een merkstrategie. Het behelst een project met een relatieve korte doorlooptijd (4 tot 5 weken). Op basis van gedegen voorwerk wordt, samen met een team van de opdrachtgever, de merkstrategie bepaald. In een workshop worden de huidige en gewenste positie bepaald van het merk, de organisatie, product of dienst.

de 4 domeinen van een merkstrategie

  • De marketing oriëntatie en de focusverschuiving voor de organisatie
  • De centrale merkwaarden, gesplitst in instrumentele waarden en eindwaarden
  • De merkpositionering en het merkkarakter
  • De propositie

Merkstrategie bepaalt de route

De resultaten geven de route aan voor het merk, de organisatie, product of dienst voor de komende 3 tot 5 jaar. Het ontwikkelen van een merkstrategie is onderdeel van een groter geheel en vaak de start van een verandertraject. Het kan daarnaast ook als een op zich zelf staand project worden ingezet.